Privacy verklaring

Privacybeleid

Als je je aanmeldt voor RentaCab en de GoodMoovs-app gebruikt, vertrouw je ons jouw persoonlijke gegevens toe. In dit privacybeleid informeren we je duidelijk en transparant over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Als gebruiker neem je deze dienst af van RentaCab B.V. Hierna wordt RentaCab B.V. aangeduid als “RentaCab”, “wij”, “ons” of “onze”.

We doen er alles aan om je privacy te beschermen, daarom gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig. In alle gevallen gedraagt RentaCab B.V.. zich conform de geldende wetgeving en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor gebruik van de GoodMoovs-app conformeert de gebruiker zich hiernaast aan de privacyovereenkomst en -voorwaarden van GoodMoovs zoals daarin gepubliceerd indien van toepassing.

Dit houdt in dat we:

 • jouw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze worden verstrekt. Deze doeleinden en het type persoonlijke gegevens worden beschreven in dit privacybeleid;
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • expliciete toestemming vragen om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken, indien nodig voor verwerking;
 • zorgen voor de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen;
 • jouw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten, je hierover informeren en deze respecteren.

Als RentaCab zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op als je vragen hebt.

 Informatie die we verzamelen

We gebruiken de informatie die we via onze diensten verzamelen om deze aan te bieden, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren voor RentaCab en onze gebruikers. We verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie over vertrouwelijke medische feiten, raciale of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuigingen of seksualiteit.

We verzamelen informatie op de volgende manieren:

 • Informatie die jij ons geeft, zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer en kopieën van documenten
 • Informatie die we krijgen door het gebruik van de RentaCab-diensten, zoals:
 
  • Log informatie:
   Wanneer je onze diensten gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie in serverlogboeken en slaan deze op. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
   • details over hoe jij onze dienst hebt gebruikt;
   • telefonie-loginformatie, zoals jouw telefoonnummer, tijd en datum of oproepen naar onze helpdesk, de duur van deze oproepen;
   • internetprotocol-adres van jouw smartphone bij gebruik van de RentaCab-app;
   • browsertype, browsertaal, de datum en tijd van jouw bezoeken;
   • cookies die jouw browser uniek kunnen identificeren.
  • Locatie-informatie:
   Wanneer je onze dienst gebruikt, kunnen wij informatie over jouw werkelijke locatie verzamelen en verwerken. We gebruiken verschillende technologieën om de locatie te bepalen, inclusief IP-adres, GPS, BCT Track & Trace et cetera.
  • Locatie-opslag:
   We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) lokaal op jouw mobiele apparaat verzamelen en opslaan met behulp van toepassingen zoals web-opslag van browsers en cache van app-gegevens.

Zie bijlage A voor een gedetailleerd overzicht van welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe deze wordt bewaard.

Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen:

 • We gebruiken de informatie die we van onze diensten verzamelen om deze aan te bieden, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren voor RentaCab en onze gebruikers. We gebruiken deze informatie ook om je verschillende mogelijkheden aan te bieden zoals:
  • alleen voertuigen te tonen die beschikbaar zijn om geboekt te worden;
  • alleen de beschikbare voertuigen op loopafstand te laten zien;
  • eerder gebruikte voertuigen boven aan de lijst te tonen, bij het maken van een reservering;
  • het genereren van facturen waarin jouw gegevens al zijn ingevuld.
 • Wij verwerken jouw persoonlijke informatie en de informatie die we verzamelen van onze diensten binnen de EU. 

Toegang tot en bijwerken van jouw persoonlijke gegevens

 • Telkens wanneer je onze diensten gebruikt, proberen we je toegang te geven tot jouw persoonlijke gegevens. Als deze gegevens onjuist zijn, kun je deze aanpassen of verwijderen – tenzij wij deze informatie nodig hebben om wettelijke of bedrijfsmatige redenen.
 • We willen onze diensten zodanig onderhouden dat informatie wordt beschermd tegen onbedoelde of kwaadwillige vernietiging. Daarom kunnen we de bestanden niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en kunnen we geen informatie van onze back-upsystemen verwijderen.

Informatie die we delen

Wij delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en individuen buiten RentaCab, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

  • Met fleetmanagers
   Indien je RentaCab-account wordt beheerd door jouw fleetmanager, dan heeft deze toegang tot jouw RentaCab-accountinformatie (inclusief persoonlijke gegevens). Jouw fleetmanager kan mogelijk:
 • (optioneel) statistieken bekijken over jouw account, zoals statistieken over het gebruik van de service voor autodelen;
  • (optioneel) jouw accounttoegang opschorten of beëindigen; 
  • (optioneel) toegang krijgen tot informatie die is opgeslagen als onderdeel van jouw account;
  • (optioneel) jouw accountgegevens ontvangen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek;
  • (optioneel) de mogelijkheid beperken om informatie of privacy-instellingen te verwijderen of te bewerken.
 • Voor externe verwerking
  Wij verstrekken persoonlijke informatie aan onze vertrouwde sub-processors om deze voor ons te verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Dit zijn in ieder geval:
  •  Moneybird (voor de facturatie)
  •  Mollie Payments (voor ontvangst van betalingen)
  •  Exact Online (voor de boekhouding)
 • Om juridische redenen
  We zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten RentaCab als we te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:
   • te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek;
   • toepasselijke servicevoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen;
   • fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
   • schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van RentaCab, onze gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals vereist of toegestaan door de wet.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie publiekelijk delen om trends in ons marketingmateriaal te laten zien over het algemene gebruik van ons autodeelplatform.

Als RentaCab betrokken is bij een fusie, overname of verkoop, zullen we doorgaan met het waarborgen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of wordt onderworpen aan een ander privacybeleid.

RentaCab deelt geen persoonlijke gegevens met een sub-verwerker zonder een sub- verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Informatiebeveiliging

We doen ons uiterste best om RentaCab en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van informatie die we bezitten. Met name:

  • We versleutelen veel van onze diensten met Secure Socket Layer.
  • We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om te waken tegen ongeoorloofde toegang tot systemen.
  • We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot medewerkers, contractanten en agenten van RentaCab die deze informatie nodig hebben om deze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen. Als ze niet aan deze verplichtingen voldoen, worden ze hierop aangesproken en kan het contract beëindigd worden.

 Wanneer dit privacybeleid van toepassing is

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door RentaCab. Ons privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen die aan onze diensten zijn gekoppeld. Ons privacybeleid dekt niet de informatievoorziening van andere bedrijven en organisaties die reclame maken voor onze diensten.

 Naleving en samenwerking met regelgevende instanties

We evalueren regelmatig de naleving van ons privacybeleid. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om op te volgen.

Recht van vergetelheid

Nieuw onder GDPR is het recht van een gebruiker om door de RentaCab-dienst via te worden ‘vergeten’ onder bepaalde voorwaarden. Omdat verwijderen niet mogelijk is, zullen we in plaats daarvan de profielgegevens van de gebruiker anonimiseren, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Facturen blijven in de backoffice van RentaCab omdat er een wettelijke verplichting is om facturen te bewaren voor fiscale en juridische doeleinden.

Recht op data-portabiliteit

Nieuw bij AVG is het recht van een gebruiker om zijn informatie te laten exporteren vanuit de RentaCab-diensten. De gebruiker kan zijn historische boekingsinformatie exporteren via de backoffice van RentaCab.

Dataretentie

RentaCab slaat jouw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is bij wet of voor doeleinden van verwerking nadat u uw account opzegt.

Veranderingen

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen jouw rechten onder dit privacybeleid niet verminderen zonder je uitdrukkelijke toestemming. We zullen wijzigingen in het privacybeleid op onze website(s) plaatsen en we zullen ook eerdere versies van dit privacybeleid in een archief bewaren voor jouw beoordeling.

Bijlage A

Gebruikersnaam

Unieke ID van een gebruiker die nodig is om te kunnen inloggen op de GoodMoovs-app. Omdat de gebruiker zelf deze gebruikersnaam kan bepalen, kan dit persoonlijke informatie bevatten (meestal een e-mailadres en/of persoonsnaam). 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

De gebruiker deelt een kopie van de voor- en achterkant van het rijbewijs die door RentaCab wordt bewaard. Hiermee verifieert RentaCab je persoonsgegevens en de rijbevoegdheid. Uit uw rijbewijs wordt de geldigheidsdatum en het rijbewijsnummer geregistreerd. Uw BSN wordt niet apart geregistreerd. Deze kopieën worden met niemand behoudens wettelijke verplichtingen.

De gebruiker deelt een KvK-uittreksel wat door RentaCab wordt bewaard. De adresgegevens, het KvK-nummer en het BTW-nummer worden verwerkt in onze boekhouding en worden gebruikt voor de facturatie aan de gebruiker.

E-mailadres

Het e-mailadres wordt gebruikt voor:

 • communicatie tijdens de verschillende processen bij het gebruik van de RentaCab-diensten, zoals bevestigingen van gemaakte reserveringen, gemaakte reizen, status van de gebruiker, facturering;
 • marketingdoeleinden 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

Voornaam – Tweede naamAchternaam

Deze velden worden samen gebruikt om:

 • correcte facturen aan te maken, geadresseerd aan de juiste persoon;
 • de gebruiker te identificeren in rapporten voor beheerders.

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Postcode

Woonplaats

Het bedrijfsadres van de gebruiker wordt gebruikt om correcte facturen aan te maken, geadresseerd aan de juiste persoon en het juiste bedrijf.

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

Telefoonnummer

Wordt gebruikt om fleetmanagers in contact te brengen met de gebruiker om redenen die verband houden met de geleverde dienst (optioneel).

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

Mobiel nummer

Wordt gebruikt om de fleetmanager in contact te brengen met de gebruiker om redenen die verband houden met de geleverde dienst 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

Rijbewijsnummer en verloopdatum

Wordt gebruikt om geldigheid van het rijbewijs te controleren. Wij vragen en bewaren hierom een kopie van het rijbewijs. Hierop mogen geboortedatum, BSN en pasfoto afgeschermd zijn. Deze laatste informatie wordt door ons ook niet verder verwerkt, gebruikt of opgeslagen in andere systemen.

Boekingsinformatie

Een voertuig kan alleen door de gebruiker worden gebruikt bij het maken van een boeking. Deze informatie wordt gebruikt om:

 • de duur en afstand die gereden wordt door de gebruiker te bepalen;
 • de kosten voor het gebruik van het voertuig te bepalen;
 • de kosten vervolgens toe te wijzen aan de juiste gebruiker;
 • een fout of probleemsituatie te analyseren om de gebruiker te helpen of om het systeem te verbeteren;
 • rapportages te maken voor zowel de fleetmanager als de gebruiker, onder andere voor fiscale rapportage om aan te geven of het om privé- of zakelijk gebruik van het voertuig gaat.

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken maar niet worden aangepast.

Locatie informatie

Bij gebruik van een voertuig wordt de locatie om de twintig seconden bepaald, die via een boeking aan de gebruiker is gerelateerd.

De locatie van het voertuig, in relatie tot de gebruiker (naam en bedrijfsnaam), wordt gebruikt om:

 • de afstand en de duur van het voertuig dat door de gebruiker wordt gebruikt, te bepalen;
 • de gemiddelde gereden snelheid door de gebruiker te bepalen:
 • de kosten voor het gebruik van het voertuig te bepalen;
 • de kosten vervolgens toe te wijzen aan de juiste gebruiker;
 • een fout of probleemsituatie te analyseren om de gebruiker te helpen of om het systeem te verbeteren.
 • Te voldoen aan de wettelijke eisen en gemeentelijke bepalingen omtrent de track & trace van alle voertuigen. Onder deze bepalingen dient RentaCab de locatiegegevens van de eigen voertuigen vanuit de BCT minimaal een jaar te bewaren. Daarnaast dienen vervoersbedrijven te beschikken over de historische locatiegegevens van alle aangesloten chauffeurs (voor minimaal een jaar), deze gegevens kunnen door vervoersbedrijven worden opgevraagd bij RentaCab.
 • Klachten omtrent de werkzaamheden van de gebruiker als vervoerder, dan wel het gebruik van het voertuig, te verwerken en door te sturen naar het vervoersbedrijf waar de chauffeur bij is aangesloten, bijvoorbeeld een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) of een rittenplatform. Het vervoersbedrijf is verantwoordelijk voor de afhandeling van hiervan, RentaCab identificeert enkel de gebruiker op basis van de gegevens in de klacht. De naam van de gebruiker en de onderneming en zijn locatiegegevens gedurende de boeking kunnen worden gedeeld met vervoersbedrijven waar de gebruiker bij is aangesloten wanneer een klacht wordt ontvangen als dit relevant is voor de afhandeling.
 • Indien een gebruiker is geregistreerd bij de Stichting Taxi Controle (STC) als Aanvullend Vervoerder op Schiphol geldt bovenstaande ook voor de STC.

IBAN-nummer/BIC-code

Het bankrekeningnummer en de BIC-code kunnen vereist zijn om de RentaCab-diensten te gebruiken.

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast.

Gebeurtenisregistratie-informatie

Elke activiteit die een gebruiker uitvoert met behulp van het RentaCab-systeem wordt vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt om problemen op te lossen of om het systeem te verbeteren. 

Deze informatie kan niet door de gebruiker worden bekeken of aangepast.

Facturen

Persoonlijke informatie van gebruiker wordt gebruikt in facturen en rapporten. Facturen worden voor juridische doeleinden in het systeem bewaard.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.